انتشارات فردوس و فرهنگ روز

انتشارات فردوس از سال 1350 کار فرهنگی خود را شروع کرد .

بیشترین زمینه نشریه ادبیات بوده است. برجسته ترین چهره این زیمنه استاد دکتر ذیبح اله صفا به  دوره کامل تاریخ ادبیات در ایران در هشت جلد است.

دیگر زمینه عرفان مثل هم چون کاستاندا – اشو – لوبسانگ رامپا را شامل میشود .

در زمینه ریاضیات از چهره ماندگار تاریخ ریاضی استاد پرویز شهریار میتوان نام برد.

مجموعه آثار لنین، مائو بطور کامل در دسترس است .

با گذری عمیق در فهرست نشر به فعالیت کم نظیر نشر فردوس پی خواهید برد.

نشر فردوس در زمینه روانشناسی و علوم انسانی، داستان نویسی معاصر همچون جلال آل احمد و ترجمه آثار کلاسیک فرانسه همچون رومن رولان یا ژان کریستف ( 4 جلدی) دن آرام ( 4 جلدی ) زمین نوآباد برخوردار بوده است.

آثار هرمان هسه همچون سیذارتا، گرگ بیابان، خبرهای عجیب از ستاره ای دیگر و بازی مهره شیشه ای از بهترین آثار نشر فردوس می باشد .

اسامی ناشراتی که با انتشارات فردوس و فرهنگ روز همکاری دارند

 • آثار
 • امید انقلاب
 • آیلار
 • برگ زیتون
 • بصیر
 • پخش کتاب فرهنگ
 • پخش کتاب صدای معاصر
 • خراسان
 • دارالفکر
 • دانش پرور
 • نیاز دانش
 • آثار
 • امید انقلاب
 • آیلار
 • برگ زیتون
 • بصیر
 • پخش کتاب فرهنگ
 • پخش کتاب صدای معاصر
 • خراسان
 • دارالفکر
 • دانش پرور
 • نیاز دانش
 • علم و دانش
 • علوم دانشگاهی
 • فرهمند
 • فدک
 • فوژان
 • کتاب صبور(پارتیان)
 • کتابخانه فرهنگ
 • کتابیران(نوپردازان-آئیژ)
 • کتاب آوا
 • کیان رایانه
 • ویرایش (ارسباران-روان)
 • گیتاشناسی
 • گسترش
 • گسترش علوم پایه
 • مجد
 • مرکز نشر دانشگاهی
 • معارف
 • مهربان نشر
 • مهرگان قلم
 • میعاد
 • نص